Vores værdier

Personalets kultur har indflydelse på børnenes udvikling. Vi er derfor meget bevidste om vores ansvar som rollemodeller for børnene:

Vi er nærværende og omsorgsfulde

Vi skaber rammer med en genkendelighed, som giver børnene tryghed i hverdagen

Vi giver børnene mulighed for medbestemmelse på egen hverdag

Vi skaber ro og fordybelse for børnene i dagligdagen bl.a. ved opdeling af børnene i mindre grupper

Vi giver os tid i samværet med børnene til både den verbale og nonverbale kommunikation. Vi lytter til, hvad børnene har at fortælle og opfordrer børnene til at lytte til hinanden

Vi hjælper børnene med at udtrykke sig og sætte ord på deres handlinger og følelser

Vi støtter børnene i deres selvværdsfølelse, tager dem alvorligt og respekterer deres følelser af glæde, vrede, angst og skuffelser, lader dem opleve: ”Jeg er noget værd