Nærvær og nærhed

Vi lægger vægt på at være nærværende og omsorgsfulde.

Med nærvær/nærhed forstår vi måden vi voksne er sammen med barnet på, og det at vi giver mulighed for at børnene oplever nærvær og nærhed med hinanden.

Vi giver os tid i samværet med børnene til både den verbale og nonverbale kommunikation. Vi lytter til, hvad børnene har at fortælle og opfordrer børnene til at lytte til hinanden.
Vi er sammen med barnet på en respektfuld måde, hvor vi bruger vores indlevelsesevne til at forstå barnet, og sætte os ind i barnets verden ved at anerkende dets tanker og behov.
En empatisk tilgang fordrer at man evner at adskille egne behov fra den andens, f.eks. hvis et barn slår et andet barn. Her prøver vi at leve os ind i barnets bevæggrunde og sætte ord på dets følelser.

Samtidig vækker vi barnets empati. F.eks. siger vi ”Se han bliver ked af det”, ”Han kan ikke lide når du slår ham” – for på den måde, at barnet kan leve sig ind i det andet barns oplevelse af situationen.
Vi prøver også at sætte ord på den givne handling og det der derefter følger. F.eks. ”Han slog dig, fordi du tog hans bil, han vil nok gerne have den igen”.