Respekt

Med respekt forstår vi den følelse vi får, når vi bliver anerkendt, set, lyttet til og forstået. Børn skal både ses og høres.

Vi taler pænt til hinanden Vi lærer f.eks. børnene, at de ikke skal skrige. Det gør vi både fordi vi får ondt i ørene og for at vise børnene, at det ikke er rart at blive skreget af.

Vi lytter til hinanden Vi lærer børnene, at vi skal skiftes til at være i centrum, og at det er værdifuldt at lytte til hvad andre har at sige. Vi lærer at være en del af dagens mange børnefællesskaber.

Vi anerkender hinanden for hvem vi er Vi skaber et rum, hvor vi har tillid til hinanden og tør udtrykke os. Det er de voksnes opgave at være gode rollemodeller, som er bevidste om at børnene ser vores måde at omgås hinanden på og lærer heraf.