Forældresamtaler

Her er et overblik over de forældresamtaler, som du vil blive inviteret til mens dit barn går hos os i udflytteren

Du har altid mulighed for en samtale med en medarbejder fra dit barns gruppe. Du kontakter os om dit ønske; enten personligt eller ved at sende en besked til os via Aula. Samtalen kan være telefonisk eller vi kan vælge at det giver bedre mening at sidde overfor hinanden i mødelokalet i vuggestuen.

Når du i forbindelse med indkøringen af dit barn tager med bussen op i udflytteren, tager vi en snak om dialogkortet “En god start i børnehaven” for at få startet vores samarbejde op. Dette ved at få sat ord på vores forventninger til hinanden. Du hører om vores pædagogiske dagligdag med børnene og du fortæller om dit barn og jeres dagligdag.

Du modtager dialogkortet sammen med velkomstbrevet, når du har accepteret den tilbudte plads. Dialogkortet er ligeledes lagt ind på siden her.

Dialogkortet En god start i børnehaven

Vi tilbyder som standard nedenstående samtaler

Den første forældresamtale efter dit barns start i udflytteren

Trivselssamtale i udflytteren