Forældresamtaler

Kære forælder

Du bliver i løbet af dit barns vuggestueliv inviteret til tre forældre samtaler:

Den første samtale ligger i perioden fra 3 til 6 måneder efter at dit barn er startet i vuggestuen.

Den anden samtale inviteres du til,  når dit barn er i alderen fra 18 til 24 måneder

Den sidste samtale inviteres du til,  når dit barn er 2½ år, hvor vi ved samtalen har udgangspunkt i hvordan vi sammen giver dit barn den bedste start i udflytteren

Samtalerne ligger som udgangspunkt i tidsrummet fra 12.15 til 13.00.

Nedenstående er link så du kan se hvilke områder vi kommer omkring ved de enkelte samtaler. Du forventes ikke at have besvaret spørgsmålene inden samtaler. Disse skriv er at betragte som dagsorden og ramme for samtalen.

Opstartssamtalen 3 til 6 måneder efter dit barns opstart i vuggestuen

Samtalen når dit barn er fra 18 til 24 måneder

Samtalen når dit barn er 2½ år