Rummelighed

Med rummelighed forstår vi: Plads til den enkelte.
Det er de voksnes opgave at rumme børnenes forskelligheder og autonomi. Det gør vi ved at anerkende børnene, deres behov, følelser og ideer.
Vi giver plads til at børnene eksperimenter med egne og andres grænser og formåen, plads til fordybelse og erfaringsdannelse. Vi er tydelige voksne, der støtter og passer på.

Et eksempel fra vuggestuen: To børn på ca. 1.6 år, kravler op og ned af en bænk.
Ind imellem ser det lidt farligt ud, men jeg bakker op om børnenes initiativ og står klar med en hjælpende hånd, hvis det bliver nødvendigt!

Børnene søger sociale retningslinier. De udfordrer andre børn og voksne, for at finde ud af hvor meget hver kan rumme og hvori vores forskelligheder ligger.

Et eksempel fra børnehaven: En 5-årig dreng bliver vred på mig og kalder mig en idiot. Jeg fortæller tydeligt, at det er okay han er vred på mig, men jeg vil ikke kaldes en idiot. Jeg viser, at jeg rummer hans vrede, men sætter samtidig en grænse.