Vi tager med bussen ud på landet…

“Vi tager med bussen ud på landet…..”

Klik på linket og se den fine  tegning af Børnehavebussen, som dagligt kører os op til Tørslev ved Frederikssund.

Vi åbner klokken 7.00 hver morgen, hvor der altid møder en voksen ind fra både udflytteren og vuggestuen. Vi starter dagen med leg på legepladsen.

Klokken 8.15 tager børnehavebørnene rygsækkene på ryggen og er klar til at gå ned til bussen.

Det er vigtigt, at du og dit barn møder ind senest klokken 8.20 ved bussen. Dette for at give barnet den fornødne tid til at få kysset og krammet dig farvel,  komme ordentligt op i bussen, finde den rette plads, fået overtøjet af og rygsækken med madpakken op i hatte hylden og sidst men ikke mindst – at have tid til at finde dig i skaren af forældre, som står klar til at vinke bussen af sted klokken 8.30 præcis.

Beskeder til personalet: Skriv din besked til personalet  på Aula. Beskeden sendes til alle medarbejdere i dit barns gruppe.

Når bussen kommer hjem om eftermiddagen klokken 16 foregår afhentningen ved fortovet i Adelgade. I stiller jer som forældre op på kø og er klar til at tage imod jeres guldklumper. Vi har hver dag en til to fortovsvoksne, som går gennem køen og giver jer nogle ord med om børnenes dag i udflytteren.

Vi går op på legepladsen med de børn som ikke er blevet afhentet ved bussen.

Børnene leger på legepladsen indtil vi lukker og slukker klokken 17  med ordene “Tak for i dag og på gensyn i morgen“.