Vi lægger vægt på

Nærvær, respekt og tryghed

Kulturen i huset har indflydelse på børnenes udvikling. Som personale er vi meget bevidste om vores ansvar som rollemodeller og trygge baser for børnene.
Med nærvær/nærhed forstår vi måden vi voksne er sammen med barnet på, og det at vi giver mulighed for at børnene oplever nærvær og nærhed med hinanden.

Vi er sammen med barnet på en respektfuld måde, hvor vi bruger vores indlevelsesevne til at forstå barnet, og sætte os ind i barnets verden ved at anerkende dets tanker og behov.

En empatisk tilgang fordrer at man evner at adskille egne behov fra den andens, f.eks. hvis et barn slår et andet barn. Her støtter vi op om barnets intention i stedet for at have fokus på dets adfærd, og sætter ord på dets følelser.

Vi skaber ro og fordybelse for børnene i dagligdagen bl.a. ved opdeling af børnene i mindre grupper.