Artikler

Kapitel fra bogen Putteritualet af søvnplejerske Sine Ditlev Bihlet

Udfasning af vuggende bevægelse_

Artikel fra det pædagogiske tidsskrift 0-14 om temaet; De 2-3 årige

Sider fra 0-14 2-2019 s30-35

Artiklen har været bragt i det pædagogiske tidsskrift 0-14, nr. 2-2019 om ’De 2-3 årige’, i alt med 16 artikler på 98 sider, om denne aldersgruppe. Kan købes via tlf. 86 18 78 88 eller mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk

Artikel 04_0-14 3-2017

Denne artikel har været bragt i tidsskriftet 0-14, nr. 3-2017, som handler om børnefællesskaber, samlinger og venskaber. Hele nummeret er på 100 sider og kan bestilles på tlf. 86187888 eller via www.paedagogiskforum.dk