Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af en personalerepræsentant fra vuggestuen, en personalerepræsentant fra udflytteren, fem forældrerepræsentanter samt lederen, som fungerer som sekretær for forældrebestyrelsen.

 • Kisser Søballe er personalerepræsentant fra vuggestuen
 • Rasmus H Madsen er personalerepræsentant fra udflytteren
 • Melanie Johnsen er forperson for forældrebestyrelsen
 • Jutta Skau er næstforperson.
 • Dorthe Bristow, leder af Adelgården , er sekretær for forældrebestyrelsen

Den nuværende forældrebestyrelses billeder og kontaktinfo hænger i den store billedramme ved døren ind til Dorthes kontor.

Vi finder det vigtigt, at institutionen giver vores børn

 • Mulighed for personlig og fælles udvikling
 • Indflydelse på den fælles hverdag via medbestemmelse
 • Daglig fysisk og sanselig udfoldelse
 • Rammer for indlevelse og fordybelse via aktiviteter i små grupper
 • Tid til at hvile og være sig selv
 • En oplevelse af tryghed og helhed i hverdagen

Vores børn oplever en hverdag med trygge rammer

 • Der skal være et entydigt samspil mellem hjem og institution – for at skabe helhed i børnenes hverdag
 • Tryghed skabes gennem rammer og genkendelige rutiner
 • Trivsel og tolerance skabes gennem trygge rammer
 • Der skal tages hensyn til det enkeltes barn behov

Vores børn oplever nærvær og omsorg

 • Barnet skal opleve at der er tid nok
 • Barnet skal mødes, hvor det er i dets udvikling
 • Det er vigtigt at være opmærksom på barnets sindsstemning
 • Nærvær og omsorg skabes gennem opmærksomhed og kommunikation

Skabe naturlige rammer for dialog

 • Gennem dialog skal vi skabe større forståelse og kendskab til hinanden
 • Rammerne for dialog skal være motiverende og åbne
 • Dialog mellem personale og ledelse
 • Dialog mellem personale og forældre (daglig kontakt)
 • Dialog mellem forældre og forældrebestyrelse
 • Dialog mellem institution, Asylselskabet og Københavns Kommune

Alle tager ansvar for at motivere og styrke samarbejdet

 • Det forventes at alle deltager aktivt i udviklingen af det daglige samarbejde
 • Den enkelte gør sig bevidst om eget ansvar og rolle.
 • At der gennem information og åbenhed skabes tillid