Standsning/parkering nær Adelgården

Standsning/parkering nær Adelgården

 

Vi er nogle forældre, der bringer og henter børn i bil. Og hvordan er det så med parkering og betaling?

Du må gerne standse (gratis) for at bringe eller hente dine børn. En seddel i forruden (som du kan få i vuggestuen) om dit ærinde kan være med til at signalere dit forehavende (som kan tage lidt længere tid) over for parkeringsvagten, når vi fx afventer bussens ankomst. MEN der er ingen garanti for ikke at modtage en bøde – bl.a. fordi standsning er i kort tid (4 minutter).

Nedenfor kommer en uddybning af omstændighederne:

1. I København (inden for betalingszonen) sondres der mellem standsning og parkering. Der skal betales for parkering – ikke for standsning. Dvs. er der tale om en standsning, hvor man foretager af- eller påstigning (fx ved børneinstitutioner), skal man ikke betale.

2. Er der tale om en standsning, så skal der reelt foregå af- eller påstigning, og det skal foregå kontinuerligt. Det betyder, at en forælder således reelt ikke undervejs lige kan tale med pædagogerne i et par minutter, samle barnets legesager sammen osv.

3. Københavns Kommune er bekendt med, at nogle institutioner (herunder Adelgården) udsteder sedler til forruden. Sedlen har ingen juridisk gyldighed, og man kan sagtens blive pålagt en afgift, selvom man har sådan en seddel i forruden. De indikerer dog over for parkeringsvagten, at der nok er ved at ske en af- eller påstigning, og derfor kan parkeringsvagten vælge at forlænge observationstiden, inden der pålægges en parkeringsafgift.

4. Observationstiden ved parkeringsforbud (herunder standsning uden p-billet) er altid mindst 4 minutter i Københavns kommune (3 minutter i Færdselsloven §2, stk. 17). Man har som forælder derfor altid 4 minutter til at foretage af- eller påstigningen.

5. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at ovenstående kun omhandler standsning. Holder man for tæt på vejkryds, på fortov, cykelsti eller i strid med andre standsningsforbud, vil der blive pålagt en parkeringsafgift med det samme.

 

Forældrebestyrelsen, Adelgården

 

17. februar 2014