Det tostrengede system

Adelgården er en del af fonden Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab (Netværket Asylselskabet), hvilket i praksis vil sige, at institutionen virker under en tostrenget bestyrelse.

Forældrenes interesse bliver varetaget af forældrebestyrelsen, mens Asylselskabets bestyrelse, som er vores arbejdsgiver, sætter rammebetingelserne for driften m.v.

Netværket Asylselskabets bestyrelse er sammensat, så den afspejler fem kompetencer, der er nødvendige for driften af en fond:

  • Hans Christian Andersen, Forperson, cand.jur,. Personalejura, ejendomsjura, fondsret
  • Helle Vallø, Næstforperson, EA, selvstændig konsulent: drift af offentlige og non-profit-virksomheder
  • Søren Smidt, Cand. Psyk, Phd., selvstændig konsulent og forsker, Pædagogisk udvikling og samarbejde
  • Christian Rønne, arkitekt MAA, Overordnet tilsyn med Fondens ejendomme
  • Anya Mantzius, regnskabskonsulent, revisoruddannet, økonomisk tilsyn med drift og investeringer

Udover os har Asylselskabet 8 andre institutioner. Det er en stor fordel at være en del af Netværket Asylselskabet, da det faciliterer samarbejde og vidensudveksling institutionerne imellem.

Netværket Asylselskabet

> Netværket Asylselskabet

> Bøgely Asyl – Udflytterbørnehave
> Carolinehaven – Vuggestue
> Christianshavns Asyl – Integreret institution
> Damhuset Asyl – Integreret institution
> Dybendals Asyl – Integreret institution
> Frederik d. VI’s Asyl – Integreret institution
> Jagtvejens Asyl – Vuggestue
> Sundby Asyl – Integreret institution

> Skovly – Koloni