Personalepolitik

For at institutionen fungerer i hverdagen, skal personalesamarbejdet være optimalt. Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere oplever tryghed, tillid, åbenhed, respekt og ikke mindst udvikler sig. Herved skabes et godt psykisk arbejdsmiljø, der medfører liv, engagement, arbejdsglæde og aktiviteter, hvilket stemmer overens med forældrebestyrelsens ønsker for Adelgården.

Samtaler med nyansatte

 • Opstarts samtale: Leder har en samtale med medarbejderen indenfor den første måned efter start med fokus på
  • Trives medarbejderen?
  • Hvordan har institutionen som helhed taget imod den nye medarbejder?
 • 3 måneders samtale: Leder eller afdelingsleder og medarbejder med fokus på at afklare, hvordan samarbejdet fungerer

Medarbejderudviklingssamtaler Lederen afholder årlige medarbejderudviklingssamtaler(MUS)

Pædagogiske dage Programmet for disse dage indeholder diskussion og refleksion over pædagogiske emner, som vi har valgt at fordybe os i.

Omsorgssamtaler For at vi kan sikre den bedst mulige kvalitet i dagligdagen, er det vigtigt at vi som personalegruppe har så lidt fravær som muligt. Der bliver derfor hurtigt kaldt ind til en omsorgssamtale, hvor medarbejder og leder kan få talt om fraværet og forhåbentligt finde frem til mulige måder at reducere fraværet.

Fratrædelsessamtaler Når en medarbejder har valgt at opsige sin stilling, får medarbejderen tilbud om en ”farvelsamtale” med lederen. Dette er for at få tilbagemeldinger om eventuelle problemstillinger i forhold til institutionens kultur m.m., der kunne have haft indflydelse på opsigelsen.

Ledelsesteamet bestående af leder og afdelingsleder drøfter bl.a.

 • Visioner for pædagogik og personaleledelse
 • Holdning til aktuelle spørgsmål fra personalet eller fra forældre
 • Sparring på problemstillinger, som opleves i dagligdagen
 • Informationer fra de enkelte afdelinger
 • Afholdelse af opstarts- og 3 mdr.samtaler, fratrædelses- og MUS samtaler

TRIO gruppen består af

 • Birgitta som er arbejdsmiljørepræsentant
 • Jesper som er Tillidsrepræsentant
 • Dorthe Bristow som leder af Adelgården

TRIO afholder et kvartalsmøde og ellers møder efter behov.